Entries by Tamara Dimeska

Надворешен Конкурс 2018

Секоја година ИАЕСТЕ Македонија објавува надворешен конкурс за стручни пракси во странство, на кој може да аплицираат сите редовни студенти кои ги исполнуваат критериумите и се на додипломски или магистерски студии на сите државни факултети. Праксите може да ги погледнете тука. Во ниту еден случај, студентот кој сака да конкурира на одредена пракса не смее да ги контактира локалните комитети […]