Интернационално ИАЕСТЕ

Што е ИАЕСТЕ на глобално ниво?