Национален Борд

Ивана Трајковска

Национален Секретар

078 762 932

national.secretary.iaestemkd@gmail.com
ivana.trajkovska@iaeste.org.mk

Александар Цветановски

Претседател на Локален Комитет Скопје

071 256 241
aleksandar.cvetanovski@iaeste.org.mk

Мартина Солунчевска

Претседател на Локален Комитет Битола

078 303 712
martina.soluncevska@iaeste.org.mk

Марио Таламаноски

Претседател на Локален Комитет Охрид

078 944 494
mario.talamanoski@iaeste.org.mk

Катерина Даниловска

Одговорен за финансии и заменик претседател

071 389 107
katerina.danilovska@iaeste.org.mk

Љубица Трендафилова

Incoming (Одговорен за странските студенти во Македонија)

078 322 697
incoming.iaestemkd@gmail.com

Добринка Јанакиева

Outgoing (Одговорен за македонските студенти во странство)

070 55 84 90
outgoing.iaestemkd@gmail.com

Мишел Муцунска

Одговорна за Маркетинг и односи со јавноста

070 400 100
mishel.mucunska@iaeste.org.mk